Bendrosios nuostatos

Noriu.lt  yra nemokama skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus gali paskelbti, bet kuris to panorėjęs Noriu.lt svetainės lankytojas, laikydamasis Noriu.lt sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.

Noriu.lt administracija neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis nemokamomis Noriu.lt skelbimų sistemos paslaugomis.


Sąlygos

  • Paskelbdami savo skelbimus Noriu.lt sistemoje, vartotojai privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:
  • To paties turinio skelbimą galima paskelbti tik vieną kartą. Registruoti vartotojai skelbimus gali atnaujinti (pakartotinai paskelbti);
  • Draudžiama savo skelbimuose skelbti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją;
  • Skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimo turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;
  • Draudžiama skelbimo pavadinimą,tekstą rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis ir skelbti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas.
  • Šių taisyklių nesilaikančių vartotojų skelbimai bus pašalinami be atskiro įspėjimo, o  taisyklių pažeidėjams 12 mėnesių laikotarpiui bus apribota teisė naudotis Noriu.lt sistemos paslaugomis.

Atsakomybė

  • Noriu.lt administracija neatsako už vartotojų skelbimuose paskelbtą informaciją ir jos tematiką.
  • Noriu.lt administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.
  • Noriu.lt administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi nemokamomis Noriu.lt sistemos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Noriu.lt sistemos paslaugomis.
  • Noriu.lt turi teisę keisti šias taisykles atskirai neįspėjusi registruotų sistemos vartotojų.